در حال حاضر هیچکس کسب در امد نکنه (همه بخوانند)
تاریخ : 1393/9/16

با سلام
با وجود مشکلی که پیش امده تا چند روز اینده کسب در امد نکنید تا مشکل کامل حل بشه
دوستان عزیز ما داریم میگم کسب در امد نکنید بعدا در خاست واریز ندید چون این درامد شما کامل حذف میشه
تا چند روز دیگه کامل حل میشه مشکل
موفق باشید