همه بخوانند در مورد کسب کار
تاریخ : 1393/9/16

با سلام
توجه کنید کسانی که با یه اپی با چند یوزر بازدید میکنند تخلف حساب میشه
و یوز هاشون رو اخراج و بازدید هایی کسب شده رو هیچ حساب میکنیم
پس با قوانین پیش برید که به مشکل نخورید
موفق باشید میتونید شروع کنید