فعال شدن مجدد تکرنک
تاریخ : 1395/7/18

سلام به کلیه کاربران گرامی

سایت بزرگ تکرنک مجددا کار خود را آغاز کرده و آماده فعالیت مجدد برای شما کاربران گرامی میباشد.

همگی موفق باشید.