واریز مبالغ درخواستی
تاریخ : 1395/8/7

قابل توجه کاربران گرامی تکرنک
بدلیل افزایش تعرفه کارمزد واریز کارت به کارت کلیه واریزیها از طریق پایا انجام میشود و در نتیجه کمی زمانبر خواهد بود.
نکته :
اگر کاربری قصد واریز وجه را بصورت فوری دارد باید بعد از درخواست