ایجاد کانال تکرنک در پیام رسان بله
تاریخ : 1396/10/20

سلام به کلیه اعضاء محترم سایت تکرنک
با توجه به فیلتر شدن تلگرام و مشکل باز شدن این پیام رسان، نرم افزار دیگری با همان امکانات امکانات بانکی خیلی شگفت انگیز ( کارت به کارت،شارژ، قبض، خلافی خودرو و ...) برای اطلاعرسانی در نظر گرفته شده است به نام